Teilnahme an der Ausstellung „Geometria i…“ Mazowieckie Centrum Sztuki Współozesnej „ Elektrownia“, Radom 29.10.2020